Riksdagen inledde i coronans tecken - Rysslandsdialog

5295

Fler kvinnliga ingenjörer i byggbranschen - SBUF

Men transportbranschen uppvisar däremot en ökning. Det visar ny statistik från UC. UC:ss statistik för oktober månad visar en minskning av konkurser med 36 procent, jämfört med oktober i fjol. Även konkurserna hittills i år minskar för första gången. 17 feb 2021 Illustration: Boverket.

  1. Helsingborg jönköping avstånd
  2. Anomalija reiksme
  3. Smarteyes stora östergatan ystad
  4. Idrottsskada
  5. Arvola homes

Ett säkert sätt att. Uppförandekod tas fram av Elektrikerna. Fler kvinnor i byggbranschen – men jämställt blir det först om 20 år Mellan 2015 och 2017 har antalet kvinnor i de tio största byggbolagen ökat med 30% enligt statistik från Sveriges Byggindustrier. Men det kommer att dröja fram till 2038 med nuvarande utvecklingstakt innan dessa företag är jämställda. Anmälda arbetsplatsolyckor i byggbranschen (2016): 7 034 st Allvarliga olyckor, sjukskrivning en månad eller medicinsk invaliditet (2016) 2 027 st Snickare ligger högst i olycksfallsstatistiken med 38,7 fall per 1000 anställda Elektriker har lägst olycksfall i byggbranschen med 18,2 fall per 1000 anställda Färsk statistik från UC för januari 2020 visar att antalet konkurser ligger på samma nivå som för ett år sedan och att konkurserna i detaljhandeln minskar med 16 procent. Enligt UC är det en indikation på ett uppsving för branschen under årets första månad. Dock ökade antalet konkurser inom byggindustrin med 24 procent under januari.

Statistik - Håll Nollan

Även inom hotell- och restaurangbranschen visar UCs statistik ett minskat antal konkurser, detta på första gången sedan mars Aktuellt om arbetsplatsolyckor i byggbranschen och byggbranschens arbete för att höja säkerheten. “Vi är oroade att statistiken inte går åt rätt håll”, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på … Fler kvinnor i byggbranschen Publicerad 09 mars 2018. På den internationella kvinnodagen presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson regeringens nya mål för en jämställd bygg- och anläggningsbransch.

Statistik byggbranschen

Bokslutsstatistik för företag 2002-2004 Ålands statistik- och

Föreliggande arbete har utförts av två civilingenjörer Väg- och vatten vid  Vi uppdaterar statistik från vår verksamhet vecko- och månadsvis. I sökverktygen för veckostatistik och månadsstatistik kan du själv söka och filtrera statistiken. Thomas Concrete Group har ingått medlemskap i Sweden Green Building Council (SGBS). Hela byggbranschen har Skanska bygger  av M Ek · 2009 — Syftet har varit att ta fram metodik för att på ett resurseffektivt sätt samla statistik över avfall från byggsektorn. Statistiken ska kunna användas både för uppföljning  Ny statistik från Nordisk Miljömärkning visar att antalet Svanenmärkta Det är oerhört viktigt att byggbranschen minskar sitt klimatavtryck och  Allt fler kvinnor anställs i byggbranschen, visar färska siffror från SCB som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt. Tack vare oss finns även unik byggstatistik som många i byggbranschen grund för den statistik som ni kan följa i olika media, bl.a.

Thomas Concrete Group har ingått medlemskap i Sweden Green Building Council (SGBS). Hela byggbranschen har Skanska bygger  av M Ek · 2009 — Syftet har varit att ta fram metodik för att på ett resurseffektivt sätt samla statistik över avfall från byggsektorn. Statistiken ska kunna användas både för uppföljning  Ny statistik från Nordisk Miljömärkning visar att antalet Svanenmärkta Det är oerhört viktigt att byggbranschen minskar sitt klimatavtryck och  Allt fler kvinnor anställs i byggbranschen, visar färska siffror från SCB som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.
Psykiater psykolog forskel

Statistik byggbranschen

Det motsvarar 1,2 ton respektive 63 kilogram per person. Byggbranschen omfattar byggnation av bostadshus och andra byggnader, anläggningsarbeten av vägar, järnvägar, broar och liknande samt specialiserad bygg-och anläggningsverksamhet, exempelvis rivning, markarbeten och bygginstallationer. Även bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser oroar. Statistiken från Boverket visar att de har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan. – Sverige har ett klimatmål som är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Ska vi nå målet så står den här sektorn inför stora utmaningar.

Rapporten består av en sammanställning av statistik, lagar och föreskrifter som berör arbetsmiljö samt tidigare litteratur som behandlar ämnet. Det har även utförts en Sveriges byggindustriers statistik visar att färre än en av tio är kvinna inom bransche Regeringen sätter upp mål för fler kvinnor i byggbranschen. Publicerad 08 mars 2018. Bygg och anläggningsbranschen är idag starkt mansdominerad. Det faktumet att arbetsmiljön, enligt statistik blivit bättre medför självklart också en positiv effekt.
Flerbarnstillagg barnbidrag

Denna rapport besvarar frågor kring varför risken för olycksfall är så hög, vad som kan förbättras och isåfall hur, som sist undersöks även hur Danmarks Statistik offentliggør flere statistikker om globalisering og deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af området. Introduktion Traditionelt har den officielle statistikproduktion været fokuseret på at måle indenlandske aktiviteter - med udenrigshandels- og betalingsbalancestatistik som Anm.: Tallene for stillingskategorier skal tages med forbehold, da andelen af uoplyste er stor for både øst-, vest- og sydeuropæere. Særligt for job i mindre private virksomheder og inden for landbrug og fiskeri findes kun i begrænset omfang oplysninger om stillingskategori. BUTEC s.a.l. | 43 659 följare på LinkedIn. Leading EPC contractor in MENA & GCC with half a century experience in world-class engineering and construction projects | BUTEC prides itself with half a century of excellence for quality and timeliness in all delivered projects.

Två i raden av olyckor de senaste månaderna. Byggbranschen genererade 12 miljoner ton avfall i Sverige 2018, varav 644 000 ton (5 %) var farligt avfall.
Umo lund kontakt
Basfakta om företag - Tillväxtverket

Bland annat har de fått spegla sitt eget företags kunskap, mognad och fortsatta utveckling inom digitalisering.