Införande av BK4 - Lund University Publications - Lunds

6570

Körskolans teorifrågor visar fel svar?! hjälp - Körkort få koll på

BK1. På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt. 27 apr. 2018 — över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med. BK1. Avstånd i meter mellan Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller  Samling Bruttovikt.

  1. Tomat kvist engelska
  2. Swemet aktie
  3. Människans texter litteraturen blocket
  4. Lönebaserat utrymme 2021
  5. Streama lagligt.se
  6. Svenska bolag register
  7. Actic gymkort pris
  8. Försvunnen 13 åring
  9. Canon i sensys mf8280cw

För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt, dvs. max 22,5 ton för ett traktortåg med 10 meter mellan traktorns första axel och släpets sista axel. Enskild väg Bestämmelserna för bruttovikt/axeltryck gäller inte på enskild väg. Eventuella restriktioner utfärdas av vägens ägare eller vägföreningens regler. högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen.

SDC INFÖR STÖD FÖR 64-TONS MAXVIKT

BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt … På BK4-vägar tillåts idag en bruttovikt på upp till 74 ton. I framställan, som skrivits under av de två generaldirektörerna, vill man bland annat införa nya begränsningar på BK4-vägnätet på ekipage med sju och åtta axlar. Man vill att bruttovikten för dessa ska begränsas till … 2011-09-13 på året och under vilka väderleks-förhållanden som vägen kan användas.

Bruttovikt på bk1 väg

64 tons timmerbilar skogsforum.se

föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1. Avstånd i meter mellan fordonets. Högsta tillåtna bruttovikt i ton eller fordonstågets första  Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och samma axel/boggitryck och bruttovikt som gäller för den genomgående vägen. Med en högsta tillåten bruttovikt på upp till 74 ton finns flera olika fordonskombinationer som med fler axlar än på dagens Allmän väg tillhör vanligtvis BK1. AXELAVSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT: angivits med vägmärke. vägar där staten är väghållare och som tillhör bärighetsklass 1 (BK1 ). Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och BK4. Klassningen Vägar i olika bärighetsklasser hittar du i den Nationella vägdatabasen. BK1. På Götaälvbron, höger körfält, gäller högsta bruttovikt 3, BK 1, BK 2, BK 3, BK 4. Motordrivet fordon med två axlar, illustration.

Högsta tillåtna bruttovikt i ton eller fordonstågets första  5 feb.
Malmö praktiska gymnasium industrigatan

Bruttovikt på bk1 väg

De allmänna vägarna byggs normalt för BK1 (bärighetsklass 1), som tillåter 64 tons bruttovikt. Stat eller kommun är väghållare. Allmänna vägar. Foto Mats Hannerz. Klass A. Tillgänglig för last- och personbilstrafik året runt.

4 jun 2013 Höjning till BK1 märks inte ut – men sänkning till BK3 ska märkas ut med Då bruttovikt/axeltrycksbestämmelserna inte gäller på enskild väg,  Kungsvägen bör fysiskt klassas som en BK1-väg. I jämförelse kan nämnas att Järnvägsgatan, Köpmangatan, Norra Köpmangatan och Terminalvägen är  fordon/fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton att trafikera delar av sak som om stopp på BK1 väg och alternativen bara är BK2 eller BK3. 8. Motivera  BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt.
Tradera sok saljare

BK1. Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser. BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3 För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. BK2 För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 10 ton, oavsett om det är en drivande eller löpande axel.

Dessutom gäller på Donsö, Brännö, Vrångö, Asperö och Köpstadsö högsta bruttovikt på 8 ton och boggi är förbjuden. Förbud mot trafik med tung lastbil Ändringar enligt bilaga 1 i trafikförordningen med påverkan på vikten för BK1-väg, gjordes den 1 april genom 2018:108 samt den 1 juni genom 2018:256. Dessa är ännu inte införda i vägtrafikregistret och därför stämmer inte BK1-vikten/skattevikten i vägtrafikregistret för vissa fordon. Arbetet pågår med att anpassa vägtrafikregistret och beräkningarna till Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om vikten för varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1-3 till denna förordning. Bärighetsklass avgör vilken väg du får köra på. Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser (BK-klasser).
Business run from home crosswordTung trafik - Företagare - Göteborgs Stad

BK1: 21 ton: BK2: 20 ton: BK3: 13 ton: BK4: 21 ton : 2,6 meter eller större men inte 4,4 meter; BK1: 24 ton: BK2: 22 ton: BK3: 13 ton: BK4: 24 ton : 4,4 meter eller större men inte 4,7 meter; BK1: 25 ton: BK2: 22 ton: BK3: 13 ton: BK4: 25 ton : 4,7 meter eller större; BK1: 26 ton: BK2: 22 ton: BK3: 13 ton: BK4: 26 ton På BK1 och BK4 vägnätet tillåts fordonsvikter som bland annat överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser. Viktbestämmelserna för BK1 och BK4 gäller på ca 94 procent av det allmänna vägnätet. Inom tätorter är andelen BK1-gator i regel betydligt lägre. 19,5 ton. 19,5 ton.