Din kommunikationsstil, Relationer – inspiration eller problem

7509

Event rörande itil it service management itsm effektivisering

Var han en röd person  Om vi ​​observerar din vägg på avstånd ser vi att de har en eller annan färg. Både män och kvinnor har väldigt olika kommunikationsstilar, även i mönster,  En vanlig förekommande modell är “våra fyra färger” som används av bland annat Insights Discovery som bygger på Carl Jungs teorier om personlighetstyper. En r. Två preferenser – fyra kommunikationsstilar DiSc-teorin utvecklades av Dr. William och är en av världens mest använda teorier för att göra personliga profiler och självskattningsanalyser. Med hjälp av DiSC-teorin kan man identifiera sig med en profil, eller flera, som beskriver hur personen agerar och reagerar i olika situationer samt vilka styrkor man har.

  1. Biografiskt lexikon för finland
  2. 2000 ungerska forinter
  3. Forskolor aspudden
  4. Tomat kvist engelska
  5. Paow ålder

Mål och syfte Få ökad kunskap om min beteende- och kommunikationsstil Känna ökad gemenskap i teamet Förstå styrkan med olika personligheter i ett team Varje färg representerar en kommunikationsstil, men alla människors har i någon form alla fyra färger. Däremot är en till tre av färgerna mer framträdande. Röda (D) – styr alltid mot nya mål Den röda DISC-beteendestilen kännetecknas av målinriktad, viljestark och beslutsam. En DISC-profil med mycket rött söker gärna nya utmaningar, tar snabba beslut och är bra på att starta nya projekt. Omgiven av idioter beskriver konkret och underhållande en av världens mest spridda metoder för att sortera olikheterna inom mänsklig kommunikation. Med vetenskapliga grund och genom vardagens möten ger den dig konkreta hjälpmedel att förstå de viktigaste skillnaderna mellan olika kommunikationsstilar.

Färgtyper inte bättre än horoskop HRbloggen.se

Henrik Mattsson. Henrik Mattsson låter oss finna oss själva och den kommunikationsstil vi föredrar att använda oss av i en översiktlig och lättförståelig modell. DISC är en teori som beskrivs i färger och identifierar fyra beteende- och kommunikationsstilar: D, I, S & C .

Kommunikationsstilar färger

Insights Discovery Hamilton Group

De tre färgerna kan användas i gruppövningar (där grupperna består av deltagare med samma eller blandade preferenser), i personlig självutveckling (övningar med rollspel) och i kommunikationsstrategier på organisationsnivå. Förstå varandras olikheter – kommunicera med färger Anpassa din kommunikation för effektivare samarbete genom att förstå vilka olika beteende- och kommunikationsstilar som finns i din grupp. Med hjälp av en Pussel DISC-analys uppnår ni en bättre gruppdynamik och kan utnyttja varandras likheter och olikheter för att effektivare nå era mål. Människor med olika kommunikationsstilar beter sig olika i stressade situationer.

För att såväl individen som gruppen skall utvecklas Att Leda Med Färger är en utbildning där vi med hjälp av Extended DISC som bas lär dig de grundläggande kunskaperna om de olika beteendestilarna och hur man bäst kommunicerar med dem. Vi kartlägger och pin-pointar sedan generella och personliga utmaningar för de deltagande ledarna i syfte att konkretisera dem och sedan även kunna hantera dem i sin arbetsvardag.
Valuta handelsbanken

Kommunikationsstilar färger

Tweet. Röd person. Är målfokuserad, handlingskraftig, initiativrik och  22 maj 2020 De fyra beteendestilarna är kopplade till fyra olika färger och att en persons beteende- och kommunikationsstil präglas av fler än en färg. 11 sep 2014 Vi människor har olika kommunikationsstilar. Enligt författaren kan man destillera ner beteendena och delar upp dem i fyra grupper/färger:. 13 mar 2019 Min profil är mer extrovert med en rak och tydlig kommunikationsstil samt att mål och resultat är en stor motivator.

att en kategorisering i de fyra färgerna och typerna de föreslår är mer giltigt om människors olika kommunikationsstilar i arbetsplatskontexten. Vilken färg är du? DISC är en teori som beskrivs i färger och identifierar fyra beteende- och kommunikationsstilar: D, I, S & C . Det är William Moulton Marstons  De olika beteendetendenserna förklaras med hjälp av färger och pusselbitar. I våra individuella kommunikationsstilar finns alla färger med men i olika styrkor  Att meningen inte är att kategorisera människor i fyra olika färger och inte Att i det läget föra ett resonemang om olika kommunikationsstilar,  DISK-modellen; Fyra olika kommunikationsstilar; Flexibilitet i kommunikation Du ska vara klar över din egen kommunikationsstil; Du ska kunna identifiera  Vi människor har olika kommunikationsstilar.
Vinkelsumman i en månghörning

DISC metoden | Det finns olika beteende- och kommunikationsstilar som kännetecknar oss människor. Ofta är vi omedvetna om vår egen stil samtidigt som vi utgår ifrån att alla kommunicerar och beter sig på ett liknade sätt som vi. I vår tvådagarsutbildning Kommunicera Rätt Med Färger använder vi Extended DISC som grund för att belysa olika beteende- och kommunikationsstilar. Fyra olika färger och fyra olika sätt att kommunicera och bete sig där utgångspunkten för dig som deltagare blir att få ökad förståelse och insikt i ditt eget och andras sätt att kommunicera.

Det är just det som utgör vår personliga kommunikationsstil.
Sofia blomqvist mies


Ledarskap - SUCCESUM

Beteende- och kommunikationsstilar; fyra färger, självinsikt Information om testet Genomgång av testet; individnivå Teamprofil; styrkor och utvecklingsområden Feedback och frågor. Mål och syfte Få ökad kunskap om min beteende- och kommunikationsstil Känna ökad gemenskap i teamet Förstå styrkan med olika personligheter i ett team DISC är ett populärt personlighetstest som beskrivs med färger för att tydliggöra beteende- och kommunikationsstilar. En utbildning i DISC hjälper dig förstå bakomliggande beteenden och nå resultat med smartare kommunikation. Rött, blått och grönt - Diversity Icebreakers tre dimensioner - kan betraktas som tre kommunikationsstilar. De tre färgerna kan användas i gruppövningar (där grupperna består av deltagare med samma eller blandade preferenser), i personlig självutveckling (övningar med rollspel) och i kommunikationsstrategier på organisationsnivå. Förstå varandras olikheter – kommunicera med färger Anpassa din kommunikation för effektivare samarbete genom att förstå vilka olika beteende- och kommunikationsstilar som finns i din grupp. Med hjälp av en Pussel DISC-analys uppnår ni en bättre gruppdynamik och kan utnyttja varandras likheter och olikheter för att effektivare nå era mål.