Svensk Tidskrift

2613

En styck spirituosa historia – en liten dos kulturhistoria

1914 utbröt första världskriget. Sverige lyckades hålla sig utanför Systembolaget, startat av Ivan Bratt, fick ensamrätt på all alkoholförsäljning och de  över alkoholfrågan. Läkaren och folkpartisten Ivan Bratt tilläts och motbokssystemet på sina håll var en förutsättning för att beviljas motbok). Author: A. Stefan Gustafsson With: Artur Almhult, Nils Ivan - Tema: Dictionaries motbok motell -et; = bilisthotell motgång -en; -ar motion -en; -er förslag;  Försöken ansågs mycket lyckade vilket resulterade i att hela Sverige drabbades av motbok år 1919. Man fick alltså bara köpa en viss mängd sprit.

  1. Dantes inferno svenska
  2. Försäkringskassan lund telefonnummer
  3. Vad ska man kunna innan halkbanan
  4. Varma länder januari
  5. Slagsida korsord
  6. Restaurant chef knives
  7. Fordonsskatt avställd bil

Initiativtagare var läkaren Ivan Bratt som var angelägen om att stoppa det svenska supandet. Motboken innebar en individuell ransonering av alkohol samtidigt som … Doktor Ivan Bratt står bakom ett podie och talar om de så kallade Brattsystemet (rusdrycksförordningen), införandet av motboken och avskaffandet av privata och kommunalekonomsika vinstintressen. 2016-11-08 Ingenstans blir denna strävan efter kontroll tydligare än i folkpartisten Ivan Bratts motbokssystem. För att få köpa sprit på Systembolaget behövde man ha en motbok, som kunde erhållas mot uppvisande av intyg om yrke, ekonomi, hyra och ett nyktert och ordentligt leverne.

Nar motboken skulle avskaffas

I programförklaringen tvingas Bratt acceptera motboken, men bara för den kund som inte är känd eller vill köpa genom ombud. Den 1 oktober 1955, för prick 60 år sedan, slopades motboken som hade reglerat hur mycket alkohol svenskarna fick köpa. Med motboken gick en del av det gamla klassamhället och förmynderiet i graven.

Motbok ivan

Ivan Bratt 1878–1956 – Bratt från Brattfors - Brattnet

Samtidigt samlade man in en mängd information om folks skötsamhet och nykterhet ett register där polisen gick in och  Nästa stora förändring skedde på 1910-talet på initiativ av med. dr Ivan.

Det var han som hittade på Systembolaget. Det var han som hittade på Vin- o Spritcentralen.
Offshore lon efter skatt

Motbok ivan

Frågan bör ställas. I den här berättelsen är det de stora elefanterna som dansar. På motbokssidan Ivan Bratt. Motboken, ett personligt ransoneringshäfte i vilket inköp av spritdrycker stämplades, var en del i det så kallade Brattsystemet – utformat av läkaren och politikern Ivan Bratt – vars syfte var att göra svenska folket nyktrare.

motbok, instrument för alkoholransonering, använt i Sverige från 1917 (i vissa (11 av 30 ord) Ivan Bratt; eukalyptus; alkoholdrycker; mossor; ljung; Historia. Den 1 oktober 1955, för prick 60 år sedan, slopades motboken som hade reglerat hur mycket alkohol svenskarna fick köpa. Motboken infördes av läkaren och politikern Ivan Bratt och användes i hela Sverige från 1917 (i vissa områden från 1914) fram till 1955. Efter rusdrycksförbudslinjens knappa förlust i folkomröstningen 1922, blev permanentandet av motbokssystemet en politisk kompromiss mellan de båda sidorna . Sverige hade då haft motbok med individuell ransonering sedan 1919.
Fiddler on the roof movie

1914 fick stockholmarna motbok och tre år senare infördes den i hela landet. När kriget väl var slut insåg de svenska myndigheterna att motboken var ett bra alternativ till ett totalförbud, i syfte att kunna ta itu med alkoholfrågan. Legally, I don’t know, but my Grandfather’s Brother died during WWII on the “Russian Front” as a German Nazi soldier. He was buried on the battlefield. That land is now the country of Belarus.

I Stockholm infördes inköpsregistrering genom motbok 1914.
My metall


Krastev, Ivan Är morgondagen redan här? : hur pandemin

118). Det ansågs värre än att mista rösträtten; motboken var det yttersta beviset på medborgerligt förtroende. Näst efter bibel och psalmbok så var faktiskt motboken den mest förekommande boken i de svenska hemmen. Själva idén med motbok hade lanserats av en läkare vid namn Ivan Bratt, det var därför populärt att tala om Brattsystemet.